مدیریت وب میل با تاندربرد (Thunderbird) و ویژگی های آن

تاندربرد (Thunderbird) و ویژگی های آن موجب شده است که این نرم افزار برای مدیریت ایمیل طرفداران زیادی داشته باشد . در این مقاله نگاهی به مدیریت وب میل با تاندربرد (Thunderbird) و ویژگی های آن خواهیم داشت.