تفاوت سرور اختصاصی و مجازی مدیریت شده با نوع معمولی

در بازار امروز، انواع مختلفی از خدمات سرور اختصاصی و سرور مجازی عرضه می شوند که وجود این تنوع، انتخاب یکی از آنها را مشکل می کند.یکی از اصلی ترین مشخصه یک سرور سرعت پردازش اطلاعات آن است