۱. ابتدا از طریق SSH به سرور خود متصل شوید.

نحوه اتصال به سرور مجازی از طریق SSH

۲. دستور زیر را روی سرور اجرا کنید.

[code] <code>openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr</code> [/code]

 

بخش yourdomain را با نام دامنه خود جایگزین کنید.

۳. اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.

Common Name: نام دامنه است. حتما آن را بدون www در ابتدا آن وارد کنید. در صورتی که گواهینامه از نوع wildcard است، نام دامنه را به صورت زیر ثبت کنید:

[code] *.example.com [/code]

 

Organization: نام سازمان یا شرکت

Organization Unit: نام واحد سازمانی. مثلا واحد IT

City or Locality: نام شهر

State or Province: نام استان

Country: نام کشور. باید آن را به صورت دو حرفی وارد کتید. مثلا IR یا US

توجه! در صورتی که دامنه شما از نوع بین المللی است ( com, net, org ….) نام شهر و کشور را از ایران وارد نکنید. می توانید نام هر کشور دیگری را وارد کنید. مثلا آمریکا.

۴. مابقی فیلد ها از جمله پسورد را می توانید خالی بگذارید.

۵. پس از پایان کار فایل csr و privatekey در مسیر فعلی که قرار داشید ذخیره می شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی