راهنمای تایید ایمیل در رجیسترر جوکر

در صورتی که اولین بار باشد در رجیسترر جوکر با یک ایمیل ثبت نام انجام می شود، نیاز است این ایمیل یک بار تایید شود. بعد از اولین ثبت دامنه با پسوند بین المللی از قبیل کام، نت، ارگ و ..، یا انتقال اولین دامنه و یا بعد از تغییر ایمیل یک دامنه برای اولین […]