سوالات عمومی دامنه - مرکز آموزش

    نام دامنه یا دومین چیست؟

    يک "نام دامنه" يک آدرس بر روی اينترنت ميباشد. آن نامی است که مردم به خاطر مي سپارند تا زمانيکه مي خواهند به وب سايت شما بيايند از آن استفاده...