اسمارتی (Smarty) یک Template engine مناسب

اسمارتی باعث میشود کد های منطقی برنامه و php به طور ۱۰۰% از html و css جدا باشند .در این مقاله شما را با موتور قالب Smarty و روش نصب آن آشنا خواهیم کرد.