سطح دسترسی ها در لینوکس و نحوه مدیریت آن

از آنجایی که سیستم عامل لینوکس چند کاربره است، برای محافظت از فایل ها و دایرکتوری های آن و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز ، برای افراد سطح دسترسی تعریف شود . مدیر سرور میتواند سطوح دسترسی را تعریف کند. در این مقاله قصد داریم سطح دسترسی را  در هاست لینوکس تعریف کرده و  تعیین سطح دسترسی ها در لینوکس و نحوه مدیریت آن را توضیح دهیم.