معرفی رکوردهای DNS دامنه و نحوه چک کردن آنها

رکوردهای DNS بخش مهمی از زیرساخت اینترنت هستند که بدون نیاز به داشتن اطلاعات خاصی به راحتی قابلیت مدیریت دارند .کاربرد اصلی رکوردهای DNS ایجاد آدرس IP اختصاصی و منحصر به فرد است