معرفی Cron Job در هاست لینوکس

فرض کنید شما میخواهید هر هفته از سایت و یا دیتابیس خود بکاپ تهیه کنید و یا فایل های Temp ایجاد شده را به صورت دوره ای حذف نمایید، با استفاده از Cron Jobs دیگر نیاز نیست این قبیل کارها را به صورت دستی انجام دهید، بلکه انجام آنها به صورت اتوماتیک امکان پذیر است.