راه های جلوگیری از دریافت نظرات اسپم

برچسب ها نظرات اسپم اسپمر جلوگیری از اسپم کامنت اسپم کد کپچا دریافت نظرات ناخواسته مشکلی است که تقریبا تمام صاحبان سایت ها با آن مواجه می شوند. اسپمرها (کسانی که نظرات ناخواسته را می سازند) قصد جذب ترافیک روی سایت شما را ندارند بلکه قصد دارند رتبه خود یا مشتریان خود را در موتور […]