پلاگین ارسال ایمیل وردپرس postman

یکی از پلاگین های بسیار مفید در وردپرس که به ارسال ایمیل های ایجاد شده در سایت های وردپرسی کمک خواهد کرد پلاگین Postman SMTP Mailer/Email Log است.