اهمیت استفاده از سرویس SSL در سایتهای تجاری

یکی از اصلی ترین مواردی که برای جلب اعتماد مشتریانی که آنلاین خرید می کنند، مهم است ضمانت امنیت سایت است .از جمله اقداماتی که منجر به افزایش میزان امنیت وب سایت میشود تهیه گواهینامه امنیتی ssl میباشد .