افزایش مصرف حجم دیسک و راهکارهای مدیریت آن

یکی از فاکتورهای انتخاب هاست انتخاب پلن هاست با فضای دیسکی که جوابگوی نیاز سایت شما باشد، است. اما گاهی حجم زیاد سایت باعث میشود نتوانید پلن دلخواه خود را انتخاب کنید و یا ممکن است هزینه های بالایی برای آن پرداخت کنید