معرفی و نحوه ساخت فایل Robots.txt

برای جذب بازدید کننده بیشتر و کسب درآمد از وب سایت خود، لازم است تنظیماتی را جهت معرفی سایت به موتورهای جستجو انجام دهید.فایل robots.txt یک فایل متنی است که با قراردادن آن می توان ورود موتورهای جستجو به سایت کنترل کرد.