آشنایی با شورت کدهای وردپرس و نحوه ی انجام آن

آشنایی با شورت کدهای وردپرس می تواند به شما کمک کند تا المان ها ی مختلف را در صفحه سایت خودتان پیاده سازی کنید. همچنین امکانات خیلی پیشرفته ای در سایت خودتان قرار دهید.