سرور چیست؛ ۵ نوع سرور براساس زیرساخت که باید بشناسید

در این مقاله به شما خواهیم گفت سرور چیست و چگونه کار خواهد کرد و در ادامه با انواع سرور براساس زیرساخت آشنا خواهیم شد.