بهترین آموزش از چگونگی نحوه ساخت زیرپوسته در وردپرس

زیر پوسته قالبی است که عملکرد و ظاهر آن از پوسته و قالب دیگری که به عنوان قالب اصلی یا مادر مشخص شده است ارث بری میکند. استفاده از زیر پوسته ها برای ویرایش و اصلاح تم های موجود پیشنهاد میشوند.