چرخه زندگی دامنه آی آر

نمودار فوق چرخه حیات دامین های IR را طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی/مرکز ثبت دامنه های آی آر نشان می دهد. جهت مشاهده چرخه حیات دامنه های بین المللی(com,net,org,… ) به این آدرس مراجعه کنید. آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توانید برای یکسال و یا برای پنج […]