چرخه زندگی دامنه آی آر

نمودار فوق چرخه حیات دامین های IR را طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی/این آدرس مراجعه کنید. آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توانید برای یکسال و یا برای پنج سال، آنرا به نام خود ثبت نمود. راهنما: جهت آزاد بودن دامنه خود، به این آدرس وارد شوید. برای […]