معرفی ابزار بررسی و بهینه سازی سایت gtmetrix

ابزار بررسی و بهینه سازی سایت gtmetrix یک ابزار مهم در آنالیز سایت برای آغاز فرآیند سئو سایت محسوب می‌شود. در این مقاله به معرفی بخش های مختلف gtmetrix می‌پردازیم.