توجه به میزان پهنای باند در سرویس های هاستینگ

پهنای باند به میزان انتقال داده در یک اتصال اینترنتی گفته می‌شود . پهنای باند نقش اصلی را در کنترل ترافیک سایت بازی می‌کند. دراین مقاله اهمیت توجه به میزان پهنای باند در سرویس های هاستینگ را بررسی خواهیم کرد.