تحریم ریسلو - وب رمز

انتقال دامنه – Domain Transfer

انتقال دامنه – Domain Transfer

انتقال دامنه ( ترنسفر دامین - دومین) - دامنه خود را به وب رمز انتقال داده و از مزایای پنل دامنه و مالکیت کامل به همراه تمدید یکساله دامین بهره مند شوید

بلاگ پست‌های مرتبط

تحریم دامنه های بین المللی توسط ریسلو و ضرورت انتقال و تمدید دامنه ها‎

تحریم دامنه های بین المللی توسط ریسلو و ضرورت انتقال و تمدید دامنه ها‎

وب رمز از همان ساعات اولیه این اعلام، اقدام به اخذ نمایندگی ثبت دامنه های اینترنتی از یک شرکت معتبر آلمانی به عنوان جایگزین کرده و انتقال دامنه ها را با سرعت و امنیت کامل به این شرکت صورت خواهد داد.