بهینه سازی تصاویر برای موتورهای جستجو

برچسب ها بهینه سازی تصاویر تکنیک بهینه کردن تصویر تصاویر بخش مهمی از محتویات وب سایت شما را تشکیل میدهند و بهینه سازی تصویر برای موتورهای جستجو اهمیت بسیار زیادی دارد. شما میتوانید با استفاده از تگ alt برای تصاویر سایت خود توضیحات قرار دهید. با استفاده از نوشته های alt میتوان تصاویر سایت را برای […]