لاگین در برخی توزیع های لینوکس با ۲۸ بار زدن دکمه backspace