بررسی نقش عملکرد باشگاه مشتریان در سازمان

در گذشته سازمان­ها تصور می­کردند که از نیازهای مشتری­های خود مطلع هستند و بر اساس همان اطلاعات نسبت به تولید و ارائه محصولات و خدمات خود اقدام می‌کردند.