از ایمیل های کلاهبرداری تمدید نام دامنه آگاه باشید

کلاهبرداری های تمدید دامنه (Domain Name renewal scams) از قبل وجود داشته اند و اخیرا نیز دوباره شروع به فعالیت کرده اند. جزئیات مالک نام دامنه و اطلاعات مربوط به برقراری تماس با صاحب آن در اینترنت بر روی پایگاه داده ای با نام WHOIS در دسترس همه قرار دارد و برخی از شرکتها این […]