انتقال دامنه – Domain Transfer

انتقال دامنه ( ترنسفر دامین - دومین) - دامنه خود را به وب رمز انتقال داده و از مزایای پنل دامنه و مالکیت کامل به همراه تمدید یکساله دامین بهره مند شوید