اخبار فناوری - وب رمز

بلاگ پست‌های مرتبط

معرفی اپلیکیشن هلو بجای تلگرام

معرفی اپلیکیشن هلو بجای تلگرام

با رشد روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی اپلیکیشن جدید با قابلیت های جذاب به نام هلو پا به عرصه گذاشته است .این اپلیکیشن توسط هافمن تولید شده است .هافمن تمام ویژگی ها و قابلیتهای منحصر به فرد شبکه های اجتماعی دیگر را به این اپلیکیشن وارد کرده است که این امر وجه تمایز این سرویس با بقیه شبکه ها میباشد