<p dir=”RTL” style=”line-height: 150%;” align=”RIGHT”> <span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”background: #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-weight: normal;”>توجه</span></span></span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: #ffffff;”>! </span></span></span></span></span></strong><span style=”color: #000000; font-size: 10pt;”><span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”>این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است</span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”>. </span></span></span></strong><span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”>برای آموزشهای مربوط به سرویسهای هاستینگ دیگر؛ به بخش مربوط به آن مراجعه کنید</span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”>.</span></span></span></strong></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: DejaVu Sans;”><span lang=”fa-IR”><strong><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-weight: normal;”>ابتدا طبق لینک راهنمای زیر وارد کنترل پنل هاست خود شوید</span></span></span></span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-style: normal;”><span style=”font-weight: normal;”>.</span></span></span></span></span></span></span></strong></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: DejaVu Sans;”><span lang=”fa-IR”><a href=”http://my.webramz.com/wiki/226/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86—Direct-Admin.html”><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”text-decoration: underline;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”fa-IR”><span style=”font-style: normal;”>راهنما ورود به کنترل پنل دایرکت ادمین</span></span></span></span></span></span></span></a></span></span></p>
<p> </p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”>۱. <span lang=”hi-IN”>اگر فایل بکاپ را روی کامپیوتر خود دارید، آن را به سرور آپلود کنید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/219/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای گرفتن بکاپ در دایرکت ادمین</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/199/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81-%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-FileZilla.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای آپلود توسط اف تی پی File Zilla</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/191/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84—File-Manager.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای آپلود توسط File Manager</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”> </p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>اگر فایل بکاپی روی هارد درایو خود دارید باید آن را با استفاده از </span>FTP <span lang=”hi-IN”>یا کلیک کردن بر روی لینک </span>Click here for a list of current backups <span lang=”hi-IN”>در منوی اصلی بکاپ به دایرکتوری </span>backups/ <span lang=”hi-IN”>آپلود کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>سپس گزینه </span>”Upload files to current directory” <span lang=”hi-IN”>را انتخاب نمایید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>۲. </span><span lang=”hi-IN”>در منوی بکاپ فایلی را که می خواهید بازگردانید</span>(restore) <span lang=”hi-IN”>انتخاب نمایید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”> </span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”><img src=”http://sitehelp.ir/fa/gs73.gif” alt=”” width=”501″ height=”75″ name=”graphics1″ align=”BOTTOM” border=”0″ /></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>تمام فایل های بکاپ در </span>backups directory/ <span lang=”hi-IN”>و در منوی </span>dropdwn <span lang=”hi-IN”>فهرست خواهند شد</span>. <span lang=”hi-IN”>فایلی که می خواهید بازگردانید را انتخاب و روی </span>”Select Restore Options” <span lang=”hi-IN”>کلیک کنید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”><img src=”http://sitehelp.ir/fa/gs74.gif” alt=”” width=”501″ height=”403″ name=”graphics2″ align=”BOTTOM” border=”0″ /></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>توجه کنید که آیتم هایی که بکاپ از آنها گرفته نشده است دارای باکس خاکستری رنگ هستند</span>.<span lang=”hi-IN”>در مثال بالا از تمام آیتم های ایمیل بکاپ گرفته شده است</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>در این قسمت می توانید فایلی که می خواهید را </span>restore <span lang=”hi-IN”>کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>بعد از این کار روی </span>”Restore Selected Items” <span lang=”hi-IN”>کلیک کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>اگر کار </span>restore <span lang=”hi-IN”>کردن با موفقیت انجام شود، شما به منوی اصلی بکاپ هدایت خواهید شد</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”line-height: 150%;” align=”RIGHT”><br /><br /></p>

آخرین مقالات وب رمز

گزیده تجربیات ما را در مقالات بلاگ مان بخوانید..

بخشی از آمار خدمات وب رمز

تعداد خدمت ارائه شده

150
پروژه سئو
420
پروژه طراحی سایت
69000
خدمات هاست
220000
ثبت دامنه

در وب‌رمز رضایت مشتریان اولویت ماست

کارفرمایان در مورد ما چه می‌گویند

خانم مهندس درفشی

خانم مهندس درفشی

مدیر سایت "آژانس ارتباطات دان"

آقای مهندس منظمی

آقای مهندس منظمی

مدیر "هلدینگ گام"

خانم مهندس اسدی

خانم مهندس اسدی

مدیر دیجیتال مارکتینگ "ایران ادونچر"

آقای مهندس طالب زاده

آقای مهندس طالب زاده

مدیر مجموعه مهاجرتی - تحصیلی "کانادا از ایران"

برای بهبود خدمات رضایت مشتریان را پیمایش می‌کنیم

برخی نتایج نظر سنجی‌های انجام شده

85%
خدمات سئو
95%
طراحی سایت
97%
هاستینگ و سرور
90%
پشتیبانی

برخی برندها که افتخار خدمت به آنها را داشتیم

جایگاه برند معظم شما اینجاست..

webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers
webramz customers

تعدادآرا: 966 - میانگین: 4.8

رأی شما ثبت شد.