<p dir=”RTL” style=”line-height: 150%;” align=”RIGHT”> <span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”background: #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-weight: normal;”>توجه</span></span></span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”color: #ff0000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: #ffffff;”>! </span></span></span></span></span></strong><span style=”color: #000000; font-size: 10pt;”><span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”>این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است</span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”>. </span></span></span></strong><span style=”font-family: Lohit Hindi;”><span lang=”hi-IN”><strong><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”>برای آموزشهای مربوط به سرویسهای هاستینگ دیگر؛ به بخش مربوط به آن مراجعه کنید</span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-weight: normal;”><span style=”background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff;”>.</span></span></span></strong></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: DejaVu Sans;”><span lang=”fa-IR”><strong><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-weight: normal;”>ابتدا طبق لینک راهنمای زیر وارد کنترل پنل هاست خود شوید</span></span></span></span></span></span></strong></span></span><strong><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-style: normal;”><span style=”font-weight: normal;”>.</span></span></span></span></span></span></span></strong></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: DejaVu Sans;”><span lang=”fa-IR”><a href=”http://my.webramz.com/wiki/226/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86—Direct-Admin.html”><span style=”font-variant: normal;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”text-decoration: underline;”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;”><span style=”font-size: small;”><span lang=”fa-IR”><span style=”font-style: normal;”>راهنما ورود به کنترل پنل دایرکت ادمین</span></span></span></span></span></span></span></a></span></span></p>
<p> </p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”>۱. <span lang=”hi-IN”>اگر فایل بکاپ را روی کامپیوتر خود دارید، آن را به سرور آپلود کنید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/219/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای گرفتن بکاپ در دایرکت ادمین</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/199/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81-%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-FileZilla.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای آپلود توسط اف تی پی File Zilla</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”color: #0000ff;”><a style=”color: #0000ff;” href=”http://my.webramz.com/wiki/191/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84—File-Manager.html” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”>راهنمای آپلود توسط File Manager</span></a></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”> </p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>اگر فایل بکاپی روی هارد درایو خود دارید باید آن را با استفاده از </span>FTP <span lang=”hi-IN”>یا کلیک کردن بر روی لینک </span>Click here for a list of current backups <span lang=”hi-IN”>در منوی اصلی بکاپ به دایرکتوری </span>backups/ <span lang=”hi-IN”>آپلود کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>سپس گزینه </span>”Upload files to current directory” <span lang=”hi-IN”>را انتخاب نمایید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>۲. </span><span lang=”hi-IN”>در منوی بکاپ فایلی را که می خواهید بازگردانید</span>(restore) <span lang=”hi-IN”>انتخاب نمایید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”> </span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”><img src=”http://sitehelp.ir/fa/gs73.gif” alt=”” width=”501″ height=”75″ name=”graphics1″ align=”BOTTOM” border=”0″ /></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>تمام فایل های بکاپ در </span>backups directory/ <span lang=”hi-IN”>و در منوی </span>dropdwn <span lang=”hi-IN”>فهرست خواهند شد</span>. <span lang=”hi-IN”>فایلی که می خواهید بازگردانید را انتخاب و روی </span>”Select Restore Options” <span lang=”hi-IN”>کلیک کنید</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;”><img src=”http://sitehelp.ir/fa/gs74.gif” alt=”” width=”501″ height=”403″ name=”graphics2″ align=”BOTTOM” border=”0″ /></span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>توجه کنید که آیتم هایی که بکاپ از آنها گرفته نشده است دارای باکس خاکستری رنگ هستند</span>.<span lang=”hi-IN”>در مثال بالا از تمام آیتم های ایمیل بکاپ گرفته شده است</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”margin-bottom: 0in; line-height: 150%;” align=”RIGHT”><span style=”font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;”><span lang=”hi-IN”>در این قسمت می توانید فایلی که می خواهید را </span>restore <span lang=”hi-IN”>کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>بعد از این کار روی </span>”Restore Selected Items” <span lang=”hi-IN”>کلیک کنید</span>. <span lang=”hi-IN”>اگر کار </span>restore <span lang=”hi-IN”>کردن با موفقیت انجام شود، شما به منوی اصلی بکاپ هدایت خواهید شد</span>.</span></p>
<p dir=”RTL” style=”line-height: 150%;” align=”RIGHT”><br /><br /></p>

رتبه: 4.8 از 966 رأی