راهنمای تایید ایمیل در رجیسترر جوکر

در صورتی که اولین بار باشد در رجیسترر جوکر با یک ایمیل ثبت نام انجام می شود، نیاز است این ایمیل یک بار تایید شود. بعد از اولین ثبت دامنه...